Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING
Opperman Catering & Verhuur kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Opperman Catering & Verhuur en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een bestelformulier op de website aan Opperman Catering & Verhuur verstrekt.

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

Uw voor- en achternaam
Uw bedrijfsnaam
Uw adres, postcode en woonplaats
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

WAAROM OPPERMAN CATERING & VERHUUR DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT
Opperman Catering & Verhuur verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Opperman Catering & Verhuur uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

OPPERMAN CATERING OP FACEBOOK

Opperman Catering gebruikt uw gegevens ook voor zijn facebook activiteiten zoals advertenties maken en koppelen aan een doelgroep.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?
Opperman Catering & Verhuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?
Opperman Catering & Verhuur verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Opperman Catering & Verhuur gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze zogenaamde session cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden onder andere uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Opperman Catering & Verhuur. Opperman Catering & Verhuur zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING
Opperman Catering & Verhuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Oppermancatering.nl is een website van Opperman Catering & Verhuur / Olav Opperman en is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:

Opperman Catering

Industriestraat 6

7582 CR Losser

0683058213

KvK: 51332523